İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Bildiri Sunum ve Yazım Kuralları

 • Özet bildiri en az 300 en fazla 500 kelimeden oluşmalı ve çalışmanın amacı, araştırma soruları, yöntemi ve beklenen bulguları konusunda bilgi verecek düzeyde olmalıdır. Bildiri özetleri, aşağıda sunulan şablon dikkate alınarak düzenlenmelidir. Şablona uygun olmayan özetler reddedilecektir.
 • Tam metin bildiriler kitabında yayınlanması talep edilen bildiriler 4000 kelimeyi aşmamalıdır (özet ve referanslar dahil değildir).
 • Çalışmalarını diğer yayın seçenekleri ile değerlendirmek isteyenler makale ve kitap bölümü yazım kurallarına bakmalıdır (yakın tarihte duyurulacaktır).

Yüz Yüze Sunum

 • Bir yazar çalıştaya en fazla iki bildiri ile katılabilir. Çalıştaya katılım ücreti karşılığında bir bildiri sunulabilir. İkinci bir bildiri sunulmak istenirse bir katılım ücreti daha ödenmelidir.
 • Katılımcılar çalıştay düzenleme kurulunun belirlediği bildiri sunum tarihi ve saati dışında bildirilerini sunamazlar.
 • Bildiri sahiplerinin kendilerine belirtilen bildiri sunum tarihi ve saatinden 15 dakika önce ilgili salonda hazır bulunmaları gerekmektedir.
 • Katılım belgesi katıldığı oturum bittikten sonra sunum yapan kişiye teslim edilir. Sunum yapmayanlara ayrıca katılım belgesi verilmez.
 • Çalıştayda sözlü sunum yapanlara yaka kartı, kongre çantası ve diğer hediyeler verilir.
 • Çalıştaya dinleyici olarak katılmak isteyenlerin kayıt ücreti ödemeleri gerekmektedir.

Çevrimiçi (Online) Sunum

 • Sunumlar Zoom programı üzerinden çevrimiçi (online) olarak yapılacaktır.
 • Çevrimiçi bildiri gönderimi yapılan katılımcılara, kongre öncesi program çalıştaya katılım için gerekli bilgiler verilecektir.
 • Katılımcılar sunumlarını Zoom üzerinde ekran paylaşımı yoluyla yapacaklardır.
 • Katılımcılara sözlü sunum katılım belgesi e-posta ile gönderilecektir.